ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ทำดีไม่ได้ผล เพราะทำตนลุ่ม ๆ ดอน ๆ + มีเงินล้นฟ้า ไม่เท่าค่าของคน •