ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• อารมณ์โกรธเข้าประตูหน้า สติปัญญาก็โผออกประตูหลัง + ครอบครัวจะรุ่งเรืองอยู่ 2 ประโยค ขยันกับอดทน •