ถึง นักท่องเว็บ .. เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ถ้าไม่คลิ๊กเลือกไซต์ จะพาไป Main site ใน 60 วินาที
(Automatic move to main site in 60 seconds)

เว็บเพจสำรอง (Backup site)

ความเป็นมา

ในอดีต ทีมงาน เคยพบปัญหาเรื่อง Data transfer หรือ Bandwidth ทำให้เพิ่ม site เพื่อลดโหลดจาก Main site และ Backup ข้อมูลไปพร้อมกัน หากเพื่อน ๆ มีความเมตตาต้องการ สนับสนุนเว็บไซต์เพื่อการศึกษา โปรดติดต่อ ทีมงาน

แล้ว ตั้งแต่ปลายปี 2559 ทีมงานเริ่มมีปัญหาเรื่องงบประมาณ จากผลกระทบการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (แม่ล้ม ผมก็ล้ม) อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง