หน้าหลัก

bar middle

วิจัยคืออะไร

bar middle

ศูนย์สอบ

bar middle

การโปรแกรม

bar middle

บล็อก

bar middle

ผู้สนับสนุน

รักการอ่าน

เทคโนโลยีทางการศึกษาในประเทศไทย

เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology in education) หมายถึง เทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมถึงระบบและเครื่องมือดิจิทัลอื่นใดที่สามารถนํามาสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สร้างสื่อความรู้ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าหลัก <= คลิก
หัวข้อที่แนะนำ
งานวิจัย
ผู้สนับสนุน
icon_fbp icon_tw icon_tiktok icon_in icon_yo icon_ln
ว็บไซต์ไทยออล คือ เว็บไซต์ด้านการศึกษา ที่เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีบริการ ศูนย์สอบออนไลน์มากกว่า 20 แบบที่พัฒนาสคริปต์เป็น โอเพนซอร์ซ เช่น แบบปรนัยสิบข้อ แบบปรนัยเทนส์ แบบเฉลยทันที สรุปบทเรียน การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น php, asp, perl, java, vb, assembly, access, html, javascript งานเขียนเรื่องที่น่าสนใจ เช่น ปฏิทินวันหยุด งานวิจัย จริยธรรม วิดีโอช่วยสอน พรบ.คอมพิวเตอร์ มีบล็อก เช่น ไอทีในชีวิตประจำวัน บล็อกเทคโนโลยี บล็อกบันเทิง บล็อกการศึกษา บล็อกลำปาง มีระบบบริการ เช่น ระบบสืบค้นเว็บไซต์ ระบบจัดอันดับเว็บไซต์
ว็บมาสเตอร์เคยมีอาชีพหลัก เป็นอาจารย์สอนหนังสือที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และสนับสนุนงานด้านไอทีของสถาบัน ทำงานวิจัยสองด้านคือ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) ด้านวิจัยเพื่อท้องถิ่น เมื่อมีวิชาที่ได้รับมอบหมายในแต่ละภาคเรียนก็มักจะเรียบเรียงเนื้อหาไปทำอีเลินนิ่งด้วยมูเดิล หรือโฮมเพจวิชา เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปัจจุบันที่บ้านมอบหมายให้ตอบแชทลูกค้าของร้าน Mareemphouse
ารปรับปรุงเว็บไซต์ จะปรับปรุงทุกวันเท่าที่โอกาสอำนวย หรือมีประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ เพราะไม่มีเว็บเพจใดที่สมบูรณ์จนไม่ต้องปรับปรุงอีกเลย เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเสมอ มีประเด็นที่ต้องเพิ่มเติม หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง ปัจจุบันเว็บไซต์มีเว็บเพจแบบสแตติกทั้งหมดแปดร้อยกว่าหน้า ที่ถูกขึ้นทะเบียนไว้พร้อมระบุวันที่ปรับปรุงล่าสุดในแต่ละรายการ และมีเว็บเพจไซต์แม็พ ที่เคยลงทะเบียนไว้กับกูเกิ้ล ทำให้เว็บเพจที่ถูกปรับปรุงจะถูกรับรู้โดยกูเกิ้ลผ่านไซต์แม็พ
ารประเมินเว็บไซต์ ต้องมี ระบบ (System) ที่ประกอบด้วย Input Process Output และ Feedback เมื่อได้เนื้อหามาก็จะเรียบเรียงจัดเนื้อหาใหม่แล้วเผยแพร่ ผลที่ได้ก็จะมีการตอบสนองตามผู้สืบค้น ซึ่งมักพิจารณาจากค่า Pagerank หรือ Pageview ที่ถูกบันทึกผ่านผู้ให้บริการแบบ Outsource เช่น truehits.net หรือ กูเกิล เมื่อแก้ไขเว็บเพจก็จะนำเข้าระบบรายงานการปรับปรุง ซึ่งพัฒนาให้รองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายตั้งแต่ 8 มี.ค.58
ผลิตร่ม taobao นําเข้าสินค้าจากจีน เฟอร์นิเจอร์ ของพรีเมี่ยม USB Perfect กระบอกน้ำ ปากกา powerbank เลือกแหวนหมั้น แหวนขอแต่งงาน อย่างไรให้คุ้มค่า
ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ Work at home หรือ อาหารเสริม
Thaiall Products | HTML Validity | CSS Validity | CheckLink | DeadLink | PageSpeed | Keyword Position | Google | Truehits

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ (Facebook @ajburin)
Tel.08-1992-7223