thaiall logomy background ศูนย์สอบ online เพื่อเสริม e-Learning และ e-Education
my town
แบบทดสอบ ที่ใช้ Lightbox

ศูนย์สอบ online เพื่อเสริม e-Learning และ e-Education

ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz) คือ บริการระบบข้อสอบเพื่อทดสอบตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คนไทย คุณครู นักเรียนได้ใช้ทดสอบตนเองฟรี ไม่มีระบบสมาชิก ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีรหัสต้นฉบับในหลายระบบที่เปิดเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซให้นักพัฒนานำไปพัฒนาสร้างศูนย์สอบด้วยตนเอง
การศึกษา | นักศึกษา | Admission | GAT/PAT | ONET | 9 วิชาสามัญ | ครูคืนถิ่น | คาฮูท | Top10 | My top10 | มหาวิทยาลัย | การสร้างข้อสอบ | wordwall | genially | Test3 |
ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ความหมายของการทดสอบ
ารทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ ข้อสอบแบบปรนัย เป็นข้อสอบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ ข้อสอบแบบอัตนัย เป็นข้อสอบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับข้อสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
Exit Exam: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
คำนี้น่าจะหมายถึงการสอบไล่ ว่าควรจบออกไปหรือไม่ แต่มีการนำคำนี้ไปใช้แทนการสอบรับใบรับรอง (Certification Examination) ว่ามีความรู้เพียงพอที่จะได้ใบรับรองหรือไม่ เพื่อนำไปสมัครงาน .. ผมว่าคล้ายกัน ต่างกันที่คนตีความ ซึ่งเกณฑ์การสอบผ่าน น่าจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 8 ใน 10 จึงจะสอบผ่าน เนื่องจากเป็นข้อสอบมาตรฐาน ที่พบว่า มีข้อสอบให้ได้ฝึกทำหลายชุดก่อนเข้าไปสอบจริง
Tense Quiz
1. Present Tense 1
2. Present Continuous Tense 1
3. Present Perfect Tense 1
4. Present Perfect Continuous Tense 1
5. Past Tense 1
ข้อสอบแบบชุด 10 (เริ่มพัฒนา : 2549-01-25)
มีจุดเด่น 2 ข้อคือ สุ่มคำถาม และเก็บผลการทำข้อสอบ ส่วนเป้าหมายการพัฒนา คือ ให้คนไทยได้ฝึกฝนก่อนลงสนาม และหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกคนเข้าทำงาน สามารถใช้บริการคัดเลือกบุคลากร ถ้าหน่วยงานใดมีข้อสอบของตน ก็ส่งมาให้ผมเพิ่มเข้าไปได้ เมื่อถึงเวลาก็ให้ผู้สมัครเข้าไปทำ จำนวนข้อสอบเปลี่ยนได้ แต่ชุดที่ผู้เขียนทำไว้มี 10 ข้อ เพราะหลาย ๆ คนมีสมาธิไม่เกิน 10 ข้อ .. (ถ้าสนใจสนับสนุนแนวคิดของทีมงานให้ยั่งยืน คลิ๊กสนับสนุน ได้ครับ)
คะแนนล่าสุด 100 คน ปรนัย | เติมคำ
ศูนย์ฝึกสอบ : ภายนอก
ข้อสอบภาษาจากข่าว
EnglishTest.net
PKorat (ร.)
syvum.com (engl)
4tests.com (engl)
ฝึกฟัง (Pronunciation)
แปลศัพท์ (engl ยอด)
LanguageGuide.org
ITPE Nectec
MOS Olympic ***
กริยา 3 ช่อง (ฝึกท่อง)
Tense พระอาทิตย์
คำที่มักสะกดผิด

แนะนำ moodle เป็น e-Learning ที่ยอดเยี่ยมที่สุด และดาวน์โหลดได้ฟรี (แนะนำโปรแกรม)
23 ระบบแบบทดสอบ ใน ศูนย์สอบออนไลน์
1. ข้อสอบแบบปรนัย ชุด 10 (S|R|D)
1.1 คอมพิวเตอร์
  1. อินเทอร์เน็ต 1 (10)
  ใน Google Form/ Genially
  2. อินเทอร์เน็ต 2 (10)
  3. ความรู้เบื้องต้น 1 (10)
  4. ความรู้เบื้องต้น 2 (10)
  5. ความรู้เบื้องต้น 3 (10)
  6. ความรู้เบื้องต้น 4 (10)
  7. ความรู้เบื้องต้น 5 (10)
  8. ความรู้เบื้องต้น 6 (10)
  9. ความรู้เบื้องต้น 7 (10)
  10. ระบบปฏิบัติการ 1 (10)
  11. ระบบลีนุกซ์ 1 (10)
  12. ภาษาจาวา คำสงวน (10)
  13. ภาษาจาวา ทำซ้ำ 1 (10)
  13. ภาษาจาวา ทำซ้ำ 2 (10)
  14. Pre-test Java 1 (10)
  15. Pre-test Java 2 (10)
  16. VB.NET 1 (10)
1.2 Certified or Exit Exam
  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 (10)
  2. สมรรถนะคอมพิวเตอร์ 1 (10*)
1.3 ภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น)
  1. หาความหมายจากประโยค
  2. เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์
  3. หาความหมายจากประโยค
1.4 คณิตศาสตร์ (สำหรับเด็ก)
  1. บวกเลข อนุบาล (ง่าย 12)
  2. บวกเลข ประถม 1(1) (12)
  3. บวกเลข ประถม 1(2) (12)
  4. บวกเลข ประถม 1(3) (12)
1.5 คณิตศาสตร์ (สำหรับเตรียม ก.พ.)
  1. อนุกรมธรรมดา
1.6 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (comfun)
  1. คอมสนุก 1
  2. คอมสนุก 2
1.7 โปรแกรมสำนักงาน (keyapp)
  1. คีย์แอพ 1
  2. คีย์แอพ 2
  3. คีย์แอพ 3
  4. คีย์แอพ 4
  5. คีย์แอพ 5
  6. คีย์แอพ 6
2. ข้อสอบแบบเติมคำ ชุด 10 (S|R|D)
  2.1 ทั่วไป
  2.2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. ข้อสอบ 2 แบบ
แบบ 1)ตรวจหลังเสร็จ และ 2)เมื่อคลิ๊ก
  3.1 ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
  3.2 ความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก
  3.3 สังคมมัธยมถึงปริญญา
  3.4 วิทยุสมัครเล่น
  3.5 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น
  3.6 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ระบบปฎิบัติการ
  3.7 ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
  3.8 ทั่วไป.จังหวัด รหัสไปรษณีย์
  3.9 Visual Basic
  3.10 จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA)
  3.11 ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์
  3.12 ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย
4. ข้อสอบ ความถนัด
แบบของ ก.พ. (พัฒนา : 2548-12-13)
5. ข้อสอบชุด ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) :: ใช้เทคนิคของการสุ่มฐานข้อมูลศัพท์ ไม่ได้จัดเก็บข้อสอบเป็นข้อเก็บไว้
6. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 1 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ
7. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2000 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ
8. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2001 ชิง 1,000,000,000 ล้านด้วยคำถาม 31 ข้อ (ใหม่ และเขียนด้วย PHP)
9. ข้อสอบ Reading comprehension :: ยังรวบรวมได้ไม่กี่บทความ ต้องใช้เวลาอีกมาก แต่โปรแกรมก็ ok แล้ว
10. แบบเรียน ศูนย์สอบ Online (Javascript+exe+dbf) แต่ไม่เป็น Dynamic (Clipper Code)
ระบบนี้ คือ การเขียนโปรแแกรมด้วย Clipper ได้ .exe
เพื่อนำไปสร้างข้อสอบที่ใช้ Javascript ควบคุมการตรวจคำตอบ
11. แบบเรียน เกมตอบคำถามรุ่น 3.2001 (Javascript+exe+dbf) (ต.ย. - Offline) (Clipper Code)
ระบบนี้ คือ การเขียนโปรแแกรมด้วย Clipper ได้ .exe
เพื่อนำไปสร้างข้อสอบที่ใช้ Javascript ควบคุมการตรวจคำตอบ
12. แบบเรียน ข้อสอบ Online ที่ใช้ในโรงเรียน :: พร้อม Source Code ASP สำหรับโรงเรียน Hi-tech [Demo]
ระบบนี้ ต้องใช้ IIS ที่บริการ ASP
ซึ่ง Demo version ล้มไปครับ
13. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online แบบสุ่ม ด้วย Perl :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (Perl Code)
14. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online แบบสุ่มไม่ซ้ำ ด้วย PHP :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (PHP code)
ระบบนี้ ล้มอยู่ครับ
15. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online ด้วย ASP :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (ASP code)
ระบบนี้ ต้องใช้ IIS ที่บริการ ASP
ซึ่ง Demo version ล้มไปครับ
16. ระบบ e-Learning :: เพื่อให้บริการ ประกอบการสอนที่ใช้ภาษา ASP บริการสมาชิก และข้อสอบ online
ระบบนี้ ต้องใช้ IIS ที่บริการ ASP
ซึ่ง Demo version ล้มไปครับ
17. ข้อสอบ วิชาจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต :: สุ่มแยกชุดข้อ 10 ข้อจาก 10 ชุดไม่ซ้ำ แบบสุ่ม พร้อมตัวเลือก java แบบ offline
18. ข้อสอบ ข้อสอบ แบบ Multimedia ด้วย Swish ซึ่งบริหารด้วย php (วิธีสร้าง index.php และ วิธีสร้าง .swf)
Flash หยุดบริการแล้ว
ขอเวลาไปรื้อฟื้นเท่าที่จะทำได้ก่อนครับ
19. ข้อสอบ แบบ Offline ด้วย VB (มี vbquiz.zip และ exe เป็น ต.ย.วิชาคอมพิวเตอร์)
ระบบนี้พัฒนาขึ้นมาด้วย VB
ขอเวลาไปรื้อฟื้นก่อนครับ
20. ข้อสอบจับคู่คำศัพท์กับความหมาย Toefl, Toeic and Admission Vocabruary Matching
21. Kahoot.com
  21.1 Term for Learner
  21.2 ภาษาจาวา ทำซ้ำ 2 #
  21.3 ระบบปฏิบัติการ 01 #
  21.4 /quiz/kahoot
22. Test3 ใน Thainame.net
Open source : github.com
23. คำที่มักสะกดผิด ด้วย Flash
Flash หยุดบริการแล้ว
ขอเวลาไปรื้อฟื้นเท่าที่จะทำได้ก่อนครับ
ศูนย์สอบออนไลน์ คืออะไร ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Test Center) คือ สถานที่ที่ให้บริการในการสอบออนไลน์ โดยผู้สอบสามารถเข้าสอบได้จากที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน โดย ศูนย์สอบออนไลน์มีหลายรูปแบบ มีดังนี้ 1) ศูนย์สอบออนไลน์แบบสาธารณะ (public type) เป็นศูนย์สอบออนไลน์ที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยผู้สอบสามารถลงทะเบียนสอบได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของศูนย์สอบ 2) ศูนย์สอบออนไลน์แบบสถาบันการศึกษา (institute type) เป็นศูนย์สอบออนไลน์ที่ให้บริการแก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบผ่านระบบของสถาบันการศึกษา 3) ศูนย์สอบออนไลน์แบบองค์กร (organization type) เป็นศูนย์สอบออนไลน์ที่ให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ โดยพนักงานขององค์กรสามารถลงทะเบียนสอบผ่านระบบขององค์กร ส่วน ข้อดีของศูนย์สอบออนไลน์ มีดังนี้ 1) ความสะดวก (Convenience) คือ สามารถเข้าสอบได้จากที่บ้านหรือสถานที่อื่น โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่สอบ 2) ความยืดหยุ่น (Flexibility) คือ สามารถกำหนดเวลาและสถานที่ในการสอบได้ตามต้องการ 3) ความประหยัด (Saving) คือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าธรรมเนียมสถานที่สอบ นอกจากนี้ ศูนย์สอบออนไลน์ยังสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบต่าง ๆ เช่น การสอบวัดมาตรฐานทางการศึกษา การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ การสอบวัดความรู้ความสามารถ เป็นต้น
#bard
บริการในแต่ละระบบ
3.1 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
คำถามส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของสถานที่ในประเทศไทย กึ่งนำเที่ยว
และวัดว่าท่านรู้จักประเทศไทยลึกซึ้งเพียงใด
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
จากฐานข้อมูล 133 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.2 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก
คำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องรอบโลก
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ
จากฐานข้อมูล 150 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.3 แบบทดสอบสังคมมัธยม ถึงปริญญา
สังคมของคนไทย ระดับม.ปลาย ถึงปริญญา
เรียบเรียงโดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ
จากฐานข้อมูล 1502 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.4 แบบทดสอบวิทยุสมัครเล่น
คำถามชุดนี้มาจาก
คู่มือสอบนักวิทยุสมัครเล่น
เพื่อให้ท่านเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูสุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
จากฐานข้อมูล 500 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.5 แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น
เป็นการถามศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่าแปลว่าอะไร
ส่วนใหญ่เป็นคำง่าย ๆ สำหรับวัยรุ่น
ออกแบบข้อสอบโดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ
จากฐานข้อมูล 900 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.6 แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
คำถามชุดนี้
รวมเรื่องของ Windows, Unix, และ DOS จำนวนข้อยังไม่มากนัก
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
จากฐานข้อมูล 508 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.7 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก
คำถามส่วนใหญ่เป็น
เรื่องทั่วไป กว้าง ๆ ในประเทศไทย
รวบรวมโดย นางสาวศิริรุ่ง พานทอง(ศิษย์เก่าโยนก)
จากฐานข้อมูล 1194 ข้อ
ขณะนี้ทำงานอยู่ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.8 แบบทดสอบจังหวัด และรหัสไปรษณีย์
คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก
ฐานข้อมูลจังหวัดที่พิมพ์โดยสำนักทะเบียนโยนก
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
จากฐานข้อมูล 836 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.9 แบบทดสอบ Visual Basic
คำถามชุดนี้ เรียบเรียง และปรับปรุง
จาก !juicystudio.com/..?subject=1
จากฐานข้อมูล 49 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.10 แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA)
คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก
เอกสารเตรียมสอบ CERT JAVA
จากฐานข้อมูล 126 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.11 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math)
คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ก.พ.
จากฐานข้อมูล 66 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.12 แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200)
คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก
ข้อสอบ Exit Exam ด้านภาษาอังกฤษชุดหนึ่ง
จากฐานข้อมูล 400 ข้อ
แหล่งคำศัพท์ทั้งหมดที่ thainame.net [fb]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

5. แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก)
บบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) คือ แบบฝึกปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ทั้งการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ
ข้อสอบชุดนี้
ท่านจะไม่เบื่อ เพราะสุ่มทั้งคำถาม และตัวเลือก
ระดับ TOEFL, GMAT, GRE และ ENTRANCE
จากศัพท์ 9,000 คำ
ทำข้อสอบ 5 ข้อ เหมาะกับการเริ่มต้นเรียนรู้ EN->TH TH->EN
ทำข้อสอบ 30 ข้อ เหมาะกับการเรียนรู้อะไรที่แปลกใหม่ EN->TH TH->EN
ทำข้อสอบ 60 ข้อ เหมาะกับการทดสอบความรู้ศัพท์ EN->TH TH->EN
แบบเลือกชุดข้อสอบ
เปิดชุดข้อสอบเดิม (ถ้าท่านเคยจดเลขชุดข้อสอบไว้)
โดยระบุ แบบข้อสอบ และ เลขชุดข้อสอบ

7. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2000 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ กมส์มหาเศรษฐี คือ เกมส์ตอบคำถาม เพื่อวัดความรู้ ความสามารถ และเตรียมความพร้อม ให้กับผู้ร่วมเล่นเกมส์มีความเข้าใจกติกาก่อนไปร่วมรายการเกมส์เศรษฐี เพื่อแข่งขันตอบปัญหาออกทางทีวี โดยมีเงินรางวัลเพิ่มขึ้นสำหรับคำถามแต่ละข้อ ซึ่งมีให้เลือก 6 ชุด คือ ชุดประเทศไทย ชุดสังคม ชุดนีย์ทั่วโลก ชุดวิทยุสมัครเล่น ชุดทั่วไปศิริรุ่ง และ ชุดคอมพิวเตอร์
เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2000
22. Test3 ใน Thainame.net บบทดสอบออนไลน์สำหรับผู้ทดสอบด้วยตนเอง (Online Testing) คือ บริการข้อสอบออนไลน์ แบบปรนัย 4 - 6 ตัวเลือก มีฟังก์ชันการแสดงคำถามและตัวเลือกเป็นภาพขนาด 640px * 480px แบบ Lightbox เพื่อสนับสนุนให้คุณครูวางแผนใช้เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดคำถามเป็นภาพบนเครื่องบริการของตน แล้วฉายขึ้น Projector และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งสามารถแยกตามสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ชุด F1
คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
23. คำที่มักสะกดผิด ด้วย Flash ข้อสอบระบบนี้ใช้ต้อง Flash บน Website ถูกพัฒนาก่อนปีค.ศ.2017 เพื่อสุ่มคำที่มักสะกดผิดจากฐานข้อมูลประมาณ 300 คำ ซึ่งเป็นแฟ้มเสียงมานำเสนอครั้งละ 10 แฟ้ม หากต้องการเปิดให้นักเรียนดูเฉลยก็สามารถกดปุ่มแสดงเฉลยที่อยู่ด้านข้างได้ หรือซ่อนได้ตามต้องการและสั่งเรียกคำใหม่ เพื่อสอบใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่ง Adobe ผู้พัฒนา Flash Player ประกาศว่าเริ่ม end-of-life (EOL) ตั้งแต่ 31 ธ.ค.2020 (2563) ตามที่เคยประกาศก่อนหน้านี้เมื่อ ก.ค.2017
/quiz/misspell
ข้อสอบปรนัย ในรูปแบบ Aiken format

classstart.org

moodle.org

Aiken format คือ แฟ้มข้อสอบปรนัย (Multiple choice questions) แบบข้อความธรรมดา มีนามสกุลแฟ้มเป็น .txt สามารถสร้างได้ด้วย Notepad ที่สามารถส่งแฟ้มข้อสอบทั้งชุดนี้ เข้าไปในระบบอีเลินนิ่งของ Moodle.org และ Classstart.org ได้โดยง่าย แทนการเข้าไปสร้างข้อสอบทีละข้อในระบบอีเลินนิ่ง

รณีที่ผู้พัฒนา (Developer) มี แฟ้มข้อมูลข้อสอบ (Question - Answer) ในระบบแล้ว เราก็สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น PHP Language (test10_aiken.php) เพื่อสร้างแฟ้มข้อสอบปรนัยแบบ Text ไปใช้ในระบบอื่น ซึ่งข้อสอบอาจเก็บไว้ใน mysql หรือ text แบบ csv แล้วแปลงข้อมูล (Convert) ให้อยู่ในรูปแบบ Aiken format เพื่อนำไปใช้ต่อได้ เช่น Cat แปลว่าอะไร,D,หมู,นก,สุนัข,แมว แล้วแปลงเป็นแฟ้มแบบ Aiken format

ปรแกรม test10_aiken.php สำหรับแปลงรูปแบบข้อสอบไปมาระหว่าง .csv และ Aiken format ซึ่ง .csv สามารถใช้งานบน Excel ได้ในทันทีด้วยการ copy แล้ว paste ซึ่งระบบของ Kahoot รับแฟ้มแบบ .csv

Cat แปลว่าอะไร
A. หมู
B. นก
C. สุนัข
D. แมว
ANSWER: D
บทความวิชาการที่น่าสนใจ

นิรุธ มะโนมัย, เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี, จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล, และวิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(4), 12-22.

จตุพร วงค์ไชย, สุชาติ ลี้ตระกูล, และกิตติศักดิ์ นิวรัตน์. (2557). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 4(7), 75-90.

ศศิธร คงอุดมทรัพย์, และพงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร. (2564). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาวิชาความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรมของนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 30(1), 93-109.

Thaiall.com