thaiall logomy background

นโยบายที่ใช้บริหารประเทศคือสิ่งที่ผ่านการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี

my town
จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร | การเลือกผู้แทน | การวิเคราะห์สวอร์ท |
นโยบายที่ใช้บริหารประเทศคือสิ่งที่ผ่านการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี โยบายที่ใช้บริหารประเทศ คือ สิ่งที่จะทำ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค์ และภัยคุกคามมาเป็นอย่างดี ซึ่งทุกพรรค หรือทุกองค์กรที่มีจิตอาสาเข้าไปรับใช้ประชาชน ย่อมต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอให้ประชาชนเข้าใจในสิ่งที่จะทำหลังได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นคำมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ที่ประชาชนสามารถพบเห็นได้ในช่วงก่อนเลือกตั้งทั้งจากป้ายหาเสียง เอกสารประชาสัมพันธ์นโยบาย และการแสดงวิสัยทัศน์ในสื่อต่าง ๆ
รุปสิ่งที่เป็นความต้องการที่ท้าทาย หรือประเด็นที่ท้าทาย จัดกลุ่มได้ 8 กลุ่ม คือ 1) การเมือง 2) เศรษฐกิจ 3) คมนาคม 4) เกษตรกรรม 5) พลังงาน 6) สาธารณสุข 7) การศึกษา และ 8) ผู้หญิงและความเสมอภาค
เลือกตั้ง 2566 : สรุปนโยบายหาเสียง 9 พรรคหลัก ก่อนเลือกตั้ง 14 พ.ค.
เลือกตั้ง 2566 : รวมนโยบายพรรคการเมือง เปิดอาวุธสำคัญก่อนศึกเลือกตั้ง
16 ปัญหาเมือง ที่ประชาชนร้องดูได้ ปัญหาเมือง ที่ประชาชนสามารถแจ้งผ่าน Traffy Fondue มี 16 ด้านหลัก คือ 1) ไฟฟ้า/แสงสว่าง 2) ประปา 3) จราจร/รถยนต์ 4) ถนน 5) ทางเท้า 6) ระบบสื่อสาร 7) กลิ่น 8) เสียง 9) ความสะอาด 10) ความปลอดภัย 11) ต้นไม้สาธารณะ 12) อาคารชำรุด 13) วัสดุชำรุด 14) ห้องประชุม 15) ระบบปรับอากาศ 16) สัตว์ ซึ่งในแอป Traffy Fondue Manager มีหน่วยงานเปิดรับเรื่องร้องเรียนมากถึง 16878 หน่วยงาน และเมื่อค้นคำว่า "ลำปาง" พบมีหน่วยงานทั้งสิ้น 129 รายการ จากข้อมูลเมื่อวันที่ 29 พ.ค.66
อ่านเพิ่มเติม
พรรคก้าวไกล “กาก้าวไกล ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม”
"พรรคใหญ่กว่าคน ประชาชนใหญ่กว่าพรรค"
ยืนยันฟังเสียงประชาชน
ชุดนโยบายของพรรก้าวไกล เป็นบ้านนโยบายที่ชื่อว่า “ไทยก้าวหน้า” มีเป้าหมายสร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้าใน 9 เสานโยบายก้าวไกล ซึ่งประกอบด้วย 1) การเมืองไทยก้าวหน้า 2) สวัสดิการไทยก้าวหน้า 3) ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า 4) ราชการไทยก้าวหน้า 5) เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า 6) เกษตรไทยก้าวหน้า 7) การศึกษาไทยก้าวหน้า 8) สุขภาพไทยก้าวหน้า 9) สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า
ดยข้อมูลใน 9 เว็บเพจนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้พรรคและผู้แทนได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2566 ดังนั้นน่าเก็บเว็บเพจเป็นเอกสารไว้อ่าน เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนที่พรรคการเมืองและผู้แทนได้เคยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการหากได้รับเลือก
300 นโยบาย เปลี่ยนประเทศ รัฐบาลก้าวไกล ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต ผู้เขียน พรรคก้าวไกล การเมือง
- นายพลเกษียณไม่เกิน 7 ปี ห้ามเป็นรัฐมนตรี กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน ยกเลิกสภากลาโหม ยกเลิกศาลทหาร
- ยุบ กอ.รมน. ยกเลิกกฎอัยการศึกชายแดนใต้
- ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ตัดสิทธิพิเศษนายพล
- ตำรวจต้องยึดโยงประชาชน ให้ผู้แทนทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมีส่วนร่วมตั้ง ผบ.ตร.
- แก้กฎหมายที่ละเมิดสิทธิประชาชน ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, มาตรา 116 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
- การนิรโทษกรรมคดีการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557
- แก้รัฐธรรมรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทำประชามติทันที
- ยกเลิก ผู้ว่าฯ แต่งตั้ง แล้วให้ทำประชามติว่าจะเลือกตั้ง “นายกจังหวัด” ทั่วประเทศหรือไม่
เศรษฐกิจ
- ปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้า
- เพิ่มจำนวนใบอนุญาตธนาคารเสมือนจริงแห่งยุคดิจิทัล (Virtual Bank) อย่างน้อย 3 เท่า
- ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มต้นทันทีวันละ 450 บาท
- ลดค่าไฟให้ประชาชนอย่างน้อย 70 สตางค์ต่อหน่วย
- ผู้ประกอบการ SME ได้ทุนตั้งตัว 200,000 รายต่อปี “หวยใบเสร็จ” ซื้อสินค้าจาก SME ลุ้นได้เงินล้าน
- ส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-การท่องเที่ยวสีเขียว
- ปลดล็อกผู้ประกอบการรายย่อยด้านการท่องเที่ยว
- เปลี่ยนกระทรวงวัฒนธรรม เป็น กระทรวงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
- คุ้มครองเสรีภาพทางศิลปะ ยกเลิกการเซ็นเซอร์/กองทุนภาพยนตร์ สนับสนุนผู้ผลิตหนังหน้าใหม่
- อาชีพให้บริการทางเพศถูกกฎหมาย ปลดล็อกเซ็กซ์ทอย และหนังผู้ใหญ่
- คาสิโนถูกกฎหมาย-คาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมาย รัฐกำกับดูแล
คมนาคม
- พัฒนาตั๋วร่วมใช้บัตรใบเดียวเดินทางได้ทุกระบบขนส่งสาธารณะทั่วไทย
- รถเมล์ และรถไฟฟ้า 8-45 บาทตลอดสาย ใช้บัตรใบเดียวครอบคลุมทั้ง กทม.
- อุดหนุนงบประมาณ 10,000 ล้านบาท รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดภายใน 7 ปี
เกษตรกรรม
- คืนที่ดิน 10 ล้านไร่ เปลี่ยน สปก.เป็นโฉนดให้เกษตรกร
- กระจายอำนาจการประมงให้ท้องถิ่น-ชาวประมง
- กำจัดการเผาภาคการเกษตรภายใน 3 ปี พร้อมงบปรับตัวตำบลละ 3 ล้านบาท (1,000 ตำบลเสี่ยง)
- ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด
พลังงาน
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถเมล์-รถบรรทุกไฟฟ้า สร้างเศรษฐกิจสีเขียวครบวงจร สร้างอุตสาหกรรมชิปในประเทศ
สาธารณสุข
- เงินเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี 1,200 บาทต่อเดือน ผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาทถ้วนหน้า
- กองทุนดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง งบประมาณเฉลี่ย 9,000 บาทต่อคนต่อเดือน
- ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชน อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง /ธนาคารอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
- สิทธิการุณยฆาต สำหรับคนที่ป่วยจากโรคทางกายที่รักษาไม่ได้
การศึกษา
- โรงเรียน 2 ภาษา
- คูปองเปิดโลกสูงสุด 2,000 บาทต่อปี
- เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ
พรรคเพื่อไทย “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน” นโยบายพรรคเพื่อไทย
การเมือง
จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ให้สมัครโดยสมัครใจ
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีความพร้อม
เศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เติบโตเฉลี่ยอย่างต่ำปีละ 5%
เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570
จบปริญญาตรี หรือทำงานราชการเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท ภายในปี 2570
ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
คนไทยทุกคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป จะได้เติมเงิน 10,000 บาท ลงกระเป๋าเงินดิจิทัล
สร้างเขตธุรกิจใหม่ นำร่อง 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น 3 ล้านล้านบาท ในปี 2570
ยกระดับสนามบินนานาชาติให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว 120 ล้านคน และปริมาณการขนส่งสินค้า cargo จำนวน 3 ล้านตัน ภายในปี 2570
คมนาคม
รถไฟฟ้ากรุงเทพฯ 20 บาทตลอดสาย
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้รถไฟชั้นสามทุกขบวน
เร่งการเชื่อมโยงรถไฟขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ
เกษตรกรรม
เกษตรกรมีรายได้ 30,000 บาทต่อไร่ต่อปี
พักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอก 3 ปี
เพิ่มผลผลิตข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ลำไย โดยเฉพาะข้าวโพดและถั่วเหลือง เน้นผลิตลดการนำเข้าปีละกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี
ยกเลิก พ.ร.ก.ประมง 2558/บังคับใช้ พ.ร.ก.ฉบับใหม่ที่จัดทำร่วมกับพี่น้องประมงตัวจริง
ประมงพื้นบ้านขนาดเล็กจดทะเบียนฟรี ไม่ต้องขออนุญาต
ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด
พลังงาน
ลดราคาน้ำมัน แก๊ส และไฟฟ้าทันที
เปลี่ยนรถเมล์กรุงเทพฯ เป็นรถไฟฟ้า
สาธารณสุข
บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วไทย
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 9-11 ปี และผู้หญิงที่ยังไม่เคยรับเชื้อ HPV
ส่งเสริมให้มีสถานชีวาภิบาล ดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดยงบประมาณ สปสช.
กรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลประจำเขตครบทั้ง 50 เขต
การศึกษา
โรงเรียนสองภาษาทุกท้องถิ่น
โครงการ 1 นักเรียน 1 แท็บเล็ต
โครงการ 1 ครู 1 แท็บเล็ต
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
พรรคพลังประชารัฐ “ก้าวข้ามความขัดแย้ง” นโยบายพรรคพลังประชารัฐ
การเมือง
ปฏิรูประบบราชการ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ
เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 700 บาทต่อเดือน
เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันได เกิน 80 ปี รับ 5,000 บาท
ดูแลทุกช่วงวัย “แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ” ด้วยการสนับสนุนอายุครรภ์ตั้งแต่ 4-9 เดือน (รวม 5 เดือน) เดือนละ 10,000 บาท และเงินเลี้ยงดูบุตร 3,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 ปี
ซื้อหน่วยลงทุนนำมาหักภาษีได้ ระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตผู้พิการ กองทุนช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว กองทุนผู้ที่ติดคุกมีงานทำ และกองทุนที่จะช่วยเกษตรไทย
ยกระดับความสามารถผู้ผลิต ตั้งเป้ามี 5 ล้าน สมาร์ทเอสเอ็มอี 1 ล้าน, สมาร์ทฟาร์มเมอร์ 1 ล้าน, 1 ล้าน สตาร์ทอัพ, 1 ล้าน เมกเกอร์ และ 1 ล้าน กลุ่มค้าปลีกชุมชน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โดยเฉพาะ 5G
เกษตรกรรม
โครงสร้างภาคเกษตร ด้วยนโยบาย “3 เพิ่ม 3 ลด” คือ เพิ่มรายได้ เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มทางเลือก และ ลดภาระหนี้ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน
ที่ดินประชารัฐ แก้ปัญหาที่ดินทำกิน
พลังงาน
ลดค่าแก๊สหุงต้ม ค่าเดินทาง
สาธารณสุข
เด็กอายุ 0-6 ปี ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพ ต้องได้รับการดูแลโภชนาการอาหารครบถ้วน
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
หลักประกันสุขภาพที่คุ้มครองและครอบคลุมประชาชนทุกคน
บ้านพัก และสวัสดิการรักษาพยาบาล
การศึกษา
จัดสรรโครงการอาหารกลางวันฟรี
การศึกษาที่มีคุณภาพ ทางเลือกที่หลากหลายในการศึกษาให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของสังคม
การเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพ เปิดโอกาสให้เรียนฟรี เพื่อเพิ่มทางเลือกของการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน
พรรคภูมิใจไทย “พูดแล้วทำ” เศรษฐกิจ
พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ยคนละไม่เกิน 1 ล้านบาท
หารายได้เพิ่ม 3 กะ ด้วยการเปิดพื้นที่ค้าขายตลอดวันเพื่อสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับคนกรุงเทพฯ
กองทุนท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
คมนาคม
รถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศ เรือไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ
เกษตรกรรม
เกษตรกรร่ำรวย รู้ราคาก่อนปลูก รับเงินก่อนขาย เสียหายมีประกัน Contract Farming ขายข้าว 12,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลิ 18,000/ตัน มันสัมปะหลัง 4 บาท/กก. ปาล์มทลาย 5 บาท/กก. น้ำยางสด 62 บาท/กก. ยางแผ่น 65 บาท/กก.
พลังงาน
สนับสนุนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่อนเดือนละ 100 บาท 60 งวด
ฟรีหลังคาโซลาร์เซลล์ ประหยัดค่าไฟฟ้าเดือนละ 450 บาท
สาธารณสุข
กองทุนประกันชีวิต 60 ปีขึ้นไป และมีกรมธรรม์ประกันชีวิตทันที โดยไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
ตั้งศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ
ตั้งศูนย์ฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งฟรีทุกจังหวัด
เพิ่มค่าตอบแทน อสม.-อสส. เดือนละ 2,000 บาท เจ็บป่วยมีประกันดูแล
การศึกษา
ลดภาระผู้กู้ กยศ. ต้องปลอดดอกเบี้ย และห้ามฟ้องร้องผู้กู้
พรรคประชาธิปัตย์ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” การเมือง
แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ไม่แตะต้องหมวดว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์
ยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์ และไม่ต้องการเห็นการฆ่าตัดตอน
เศรษฐกิจ
SME ต้องมีแต้มต่อ 3 แสนล้าน ทั้งแต้มต่อด้านการผลิต แต้มต่อทางการตลาด และตั้งกองทุน 3 แสนล้านให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน แหล่งทุน สำหรับนำมาขยายกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศ
ปลดล็อค กบข. และกองทุนเลี้ยงชีพ ให้ซื้อบ้านได้
เกษตรกรรม
ประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง ข้าว มัน ยาง ปาล์ม และข้าวโพด
ชาวนารับ 30,000 บาทต่อ 1 ครัวเรือน
3 ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การเสริมสร้างสภาพใหม่ให้กับภาคเกษตรของทั้งพืช ประมงและปศุสัตว์
ธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท
ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี
ให้กรรมสิทธิ์ทำกินให้กับผู้ทำกินในที่ดินของรัฐ
ให้เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรประมง กลุ่มละ 100,000 บาทต่อปีทุกกลุ่ม
ปลดล็อกประมงพาณิชย์ ภายใต้ IUU
สาธารณสุข
ตรวจสุขภาพฟรี รักษาฟรี โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว
ชมรมผู้สูงอายุรับ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน
ค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน 1,000 บาทต่อเดือน
การศึกษา
ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน
เรียนฟรี ถึงปริญญาตรี สาขาที่ตลาดต้องการ
อินเทอร์เน็ตฟรี 1 ล้านจุด ทุกหมู่บ้าน ทุกห้องเรียน
พรรครวมไทยสร้างชาติ “ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ” เศรษฐกิจ
เพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการพลัส เป็น 1,000 บาทต่อเดือน และสิทธิเบิกฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อคนโดยสามารถนำบัตรนี้ไปเป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคารออมสินซึ่งมีโครงการให้สินเชื่อรายย่อยในวงเงิน 10,000 บาทอยู่แล้ว
ตั้งกองทุนฉุกเฉินประชาชน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท
คืน 30% เงินสะสมชราภาพ ให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
อาชีพอิสระ เข้าระบบประกันสังคมถ้วนหน้า
โครงการปลดหนี้ด้วยงาน
ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมแบบขั้นบันไดเป็นให้เท่ากันทุกช่วงอายุคนละ 1,000 บาทต่อเดือน
ลดภาษีให้ผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงวัยทำงาน/ดูแลผู้สูงอายุด้วยการสร้างศูนย์สันทนาการ
โครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ภาค 2
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ 4 ภาค
เกษตรกรรม
ตั้งกองทุนพยุงราคาสินค้าเกษตร
เพิ่มเงินสนับสนุนต้นทุนปลูกข้าวครอบครัวละ 5 ไร่ ไร่ละ 2,000 บาท
แก้กฎหมายที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีแต่ทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ มีสิทธิทำกิน
สาธารณสุข
สร้างระบบแพทย์ 24 ชั่วโมง ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกล
การศึกษา
ให้ทุนเรียนวิชาชีพ อำเภอละ 100 ทุน มีสถาบันกำเนิดศิลป์ ปั้นศิลปินไทยสู่เวทีโลก
พรรคไทยสร้างไทย “ไทยสร้างไทย ทางรอดประเทศไทย” การเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ตัดลดงบซื้ออาวุธ
เศรษฐกิจ
บัตรเครดิตประชาชน ลดภาระหนี้สินครัวเรือน ล้างหนี้นอกระบบ และเปิดโอกาสประชาชนกู้เงินเพื่อตั้งตัว ตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 1% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ติดเครดิตบูโรก็กู้ได้
พักหนี้เสีย ให้ธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบโควิดไว้ 3 ปี ปรับโครงสร้างหนี้ และงดจ่ายดอกเบี้ย 2 ปี เปลี่ยนสถานะหนี้เสียในช่วงโควิดให้กลับมาอยู่ในสถานะปกติ
บำนาญประชาชน 3,000 บาทต่อดือน เป้าหมาย 5 ล้านคน
หวยบำเหน็จ ซื้อหวยได้เงินคืนทุกบาท เก็บเงินหวยไว้ใช้ในวันเกษียณ
เกษตรกรรม
สินค้าเกษตรราคาสูง เกษตรกรกำหนดราคาขายได้
ประปาเพื่อการเกษตร แกนาแล้ง-น้ำท่วม ขุดลอกคลอง ขุดบ่อนา 1 ล้านบ่อ ขุดบ่อบาดาล 1 แสนบ่อ
แก้ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน ปฏิวัติที่ดิน สปก.
กองทุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเกษตรกร
การศึกษา
เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ไม่เป็นหนี้ กยศ.
ปรับลดเพดาน 18 ปีจบปริญญาตรี เพื่อเข้าสู่วัยทำงานได้เร็วขึ้น
ผู้หญิงและความเสมอภาค
ตั้งกองทุนพลังหญิงสร้างอาชีพ
ตั้งศูนย์ Women Care ทุกอำเภอทั่วประเทศช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว
ผลักดันเพิ่มสัดส่วนส.ส.หญิงในสภา
สมรสเท่าเทียม ใช้คำนำหน้าตามเพศวิถี
พรรคชาติพัฒนากล้า “งานดี เงินดี ของไม่แพง” การเมือง
Gov-Tech ราชการในมือถือ รวดเร็ว ปลอดคอร์รัปชัน รื้อระบบราชการ
เศรษฐกิจ
หาเงินใหม่ให้ประเทศ 5 ล้านล้านบาท
ลดภาษีบุคคล เงินเดือน 40,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี สูงกว่านั้นลดเป็นขั้นบันได
น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า ถูกลง รื้อโครงสร้างพลังงานไฟฟ้า ยกเลิกราคาน้ำมันที่อ้างอิงกับราคาสิงโปร์ เพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสม/เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทน
แก้ไขปัญหาหนี้สิน และการเข้าถึงระบบสินเชื่อ โดยรื้อระบบเก็บข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร ยกเลิกระบบแบล็กลิสต์ ใช้ระบบ Credit Scoring หรือวิธีประเมินสินเชื่อตามจริงแทน และปรับปรุงกฎหมายของเครดิตบูโร
ทุนธุรกิจสร้างสรรค์ สูงสุดรายละ 1,000,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิและวัย
สูงวัยไฟแรง งานใหม่ 500,000 ตำแหน่ง
พัฒนาโคราชและภาคอีสาน มั่นใจเอาเศรษฐกิจยุคทองกลับมา
ท่องเที่ยวนำไทยเพิ่มนักท่องเที่ยว 2 เท่า
คมนาคม
มอเตอร์เวย์ทั่วไทย 4 ทิศ 2,000 กม.
เกษตรกรรม
เกษตรสร้างชาติ พัฒนาเกษตรพรีเมี่ยม เพิ่มคุณภาพขายราคาสูง
ใช้เทคโนโลยีช่วยเกษตรแปรรูป โดย cloud factory
สอนเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ ค้าออนไลน์
ปรับโครงสร้างสหกรณ์เกษตรไทย รวมเป็นบริษัท และผลักดันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
สาธารณสุข
อารยสถาปัตย์ ปรับปรุงบ้าน 50,000 บาท ให้ผู้สูงวัยและผู้พิการ
การศึกษา
สร้างเด็กไทย 3 ภาษา ไทย-ต่างประเทศ-Coding
พรรคชาติไทยพัฒนา “รับฟัง ทำจริง” การเมือง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยกลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญ
เศรษฐกิจ
สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เดือนละ 3,000 บาท
คมนาคม
ระบบขนส่งมวลชน เข้าถึง เท่าเทียม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรุ่นใหม่ ขายคาร์บอนเครดิตได้
แจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ ลดต้นทุนและยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น
ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรทั่วประเทศหน่วยละ 2 บาท
สานต่อระบบบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบล น้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน
สาธารณสุข
สุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาท สวัสดิการอัปเกรดได้
การศึกษา
เรียนในสิ่งที่ใช่ ใช้ในสิ่งที่เรียน ปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้นักเรียนที่จบ ม.6 หรือ ปวช. สามารถออกมามีงาน มีรายได้รองรับ
พรรคการเมืองมีกี่พรรค เบอร์ 1 พรรคใหม่
เบอร์ 2 พรรคประชาธิปไตยใหม่
เบอร์ 3 พรรคเป็นธรรม
เบอร์ 4 พรรคท้องที่ไทย
เบอร์ 5 พรรคพลังสังคมใหม่
เบอร์ 6 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 พรรคแรงงานสร้างชาติ
เบอร์ 9 พรรคพลัง
เบอร์ 10 พรรคอนาคตไทย
เบอร์ 11 พรรคประชาชาติ
เบอร์ 12 พรรคไทยรวมไทย
เบอร์ 13 พรรคไทยชนะ
เบอร์ 14 พรรคชาติพัฒนากล้า
เบอร์ 15 พรรคกรีน
เบอร์ 16 พรรคพลังสยาม
เบอร์ 17 พรรคเสมอภาค
เบอร์ 18 พรรคชาติไทยพัฒนา
เบอร์ 19 พรรคภาคีเครือข่ายไทย
เบอร์ 20 พรรคเปลี่ยน
เบอร์ 21 พรรคไทยภักดี
เบอร์ 22 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 23 พรรครวมใจไทย
เบอร์ 24 พรรคเพื่อชาติ
เบอร์ 25 พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 26 พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 27 พรรคพลังธรรมใหม่
เบอร์ 28 พรรคไทยพร้อม
เบอร์ 29 พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 30 พรรคทางเลือกใหม่
เบอร์ 31 พรรคก้าวไกล
เบอร์ 32 พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 33 พรรคไทยเป็นหนึ่ง
เบอร์ 34 พรรคแผ่นดินธรรม
เบอร์ 35 พรรครวมพลัง
เบอร์ 36 พรรคเพื่อชาติไทย
เบอร์ 37 พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 38 พรรคเพื่อไทรวมพลัง
เบอร์ 39 พรรคมิติใหม่
เบอร์ 40 พรรคประชาภิวัฒน์
เบอร์ 41 พรรคไทยธรรม
เบอร์ 42 พรรคไทยศรีวิไลย์
เบอร์ 43 พรรคพลังสหกรณ์
เบอร์ 44 พรรคราษฎร์วิถี
เบอร์ 45 พรรคแนวทางใหม่
เบอร์ 46 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
เบอร์ 47 พรรครวมแผ่นดิน
เบอร์ 48 พรรคเพื่ออนาคตไทย
เบอร์ 49 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เบอร์ 50 พรรคพลังปวงชนไทย
เบอร์ 51 พรรคสามัญชน
เบอร์ 52 พรรคชาติรุ่งเรือง
เบอร์ 53 พรรคพลังสังคม
เบอร์ 54 พรรคภราดรภาพ
เบอร์ 55 พรรคไทยก้าวหน้า
เบอร์ 56 พรรคประชาไทย
เบอร์ 57 พรรคพลังเพื่อไทย
เบอร์ 58 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
เบอร์ 59 พรรคช่วยชาติ
เบอร์ 60 พรรคความหวังใหม่
เบอร์ 61 พรรคคลองไทย
เบอร์ 62 พรรคพลังไทยรักชาติ
เบอร์ 63 พรรคประชากรไทย
เบอร์ 64 พรรคเส้นด้าย
เบอร์ 65 พรรคเปลี่ยนอนาคต
เบอร์ 66 พรรคพลังประชาธิปไตย
เบอร์ 67 พรรคไทยสมาร์ท
เลือกตั้ง 2566 มีกี่พรรค
รวมนโยบายพรรคการเมือง เลือกตั้ง2566 : รวมนโยบายพรรคการเมือง เปิดอาวุธสำคัญก่อนศึกเลือกตั้ง
พรรคเพื่อไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคก้าวไกล พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคชาติไทยพัฒนา
Thaiall.com